"Berardo que pondere se me quer como testemunha"

, por Edgar Caetano