Défice nos 1,9% do PIB no primeiro semestre do ano

, por Observador