Violência nas praxes da Escola Naval denunciada

, por Observador