Marcelo. "Último" pai da democracia "a deixar-nos"

, por Beatriz Ferreira